S účinnosťou od 15. októbra 2022 je možné používať tlmič hluku výstrelu (ďalej len tlmič) za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Tlmiče je však najskôr nutné podrobiť kusovému overeniu podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. a vyhlášky č. 72/2019 Z. z.

Toto kusové overenie je oprávnená vykonávať Liptovská skúšobňa, s.r.o. v oboch svojich laboratóriách: v laboratóriu v Liptovskom Mikuláši aj v laboratóriu v Bratislave-Jarovciach.

Každý tlmič vyrobený alebo dovezený na územie Slovenskej republiky musí byť podrobený kusovému overeniu. Táto povinnosť platí aj pri tlmičoch vyrobených a odskúšaných v krajinách CIP (nakoľko CIP stanovuje len uznávanie kusového overovania zbraní, nie tlmičov). To znamená, že aj tlmič, ktorý už bol odskúšaný a opatrený značkou v zahraničí, musí byť znovu podrobený kusovému overovaniu na území SR podľa zákona č. 64/2019 Z. z.

Viac informácií nájdete v sekcii Tlmiče.