Cenník služieb

Typ zbrane
Cena služby
Guľobrok, Troják 39 €
Guľová kozlica 39 €
Guľovnica 35 €
Malokalibrovka 30 €
Broková dvojka 35 €
Broková jednotka 32 €
Revolver 43 €
Pištoľ 29 €
Vzduchovka 29 €
Tlmič 30 €
Laserové značenie 1x 10 €
Administratívny poplatok 10 €
Opakovaná strelecká skúška 10 €
Podstatná úprava Základná cena + 50 €

Cenník služieb je platný od 1.2.2023. Uvedené ceny sú vrátane DPH.