Tlakové skúšky zbraní a tlmičov

Už od roku 2003 pre vás zabezpečuje naša skúšobňa zbraní, v oboch našich prevádzkach – v Liptovskom Mikuláši, ako aj v Bratislave – kusové a následné kusové overenie zbraní, vyplývajúce pre držiteľov zbraní zo zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. Rovnako vykonávame od toku 2022 aj overovanie tlmičov.

Sme tu pre vás denne
Sme tu pre vás denne

Na našich prevádzkach nás môžete zastihnúť každý pracovný deň v pracovných hodinách, ktoré nájdete v sekcii Kontakt.

Máme prijateľné ceny
Máme prijateľné ceny

Ceny sa snažíme držať najnižšie ako vieme, aby sme dokázali pokryť všetky naše náklady spojené s touto činnosťou a vám poskytli tú najvyššiu kvalitu. Pozrite si Cenník.

Sme promtní
Sme promtní

Ak nemáme aktuálne na stole žiadne zbrane na preskúšanie, tak zvyčajne celý proces skúšky až po vydanie protokolu trvá menej, než 1-2 hodiny.

Testujeme už aj tlmiče
Testujeme už aj tlmiče

Od 15. októbra 2022 sme oprávnení testovať aj tlmiče strelných zbraní, ktoré vykonávame v oboch našich laboratóriách.

Hromadné doručenie
Hromadné doručenie

Zbrane môžete na preskúšanie doručiť aj hromadne, stačí tým poveriť jednu osobu, ktorá za vás doručí potrebné doklady.

Certifikáty
Certifikáty

Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi a osvedčeniami o akreditácii, ktoré nás oprávňujú vykonávať kusové a následné kusové overenie zbraní a tlmičov.

Často kladené otázky

Sme pre vás schopní zabezpečiť vykonanie kusového a následného kusového overenia zbraní a tlmičov, ktorého povinnosť vyplýva zo zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
Okrem zbrane, ktorá musí byť vyčistená, je potrebné pri vstupnej prehliadke zbrane doložiť aj zbrojný preukaz/licenciu a technickú dokumentáciu k zbrani.
Zbrane je možné si dať preskúšať v jednom z našich laboratórií, ktoré sa pokúsia vybaviť vašu objednávku v najkratšom možnom čase. Naše laboratóriá nájdete v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Viac informácií o otváracích hodinách nájdete v sekcii Kontakt.
Po prijatí a zaregistovaní zbrane technikom je zbraň v čo najkratšom čase podrobená premeraniu predpísaných parametrov a pevnostnej (tlakovej) skúške. Následne sa vystaví protokol o skúške. Zvyčajne je o 1-2 hodiny zbraň, aj s protokolom, možné odovzdať. Záleží samozrejme na druhu prijatých zbraní a ich množstve. Zbrane sú vždy skúšané v poradí, v akom boli prijaté.
Ceny skúšok jednotlivých typov zbraní nájdete v sekcii Cenník.
V rámci kusového a následného kusového overovania nevykonávame:
  • Perkusné zbrane
  • Nastrelovanie zbraní
  • Znehodnotenie zbraní, rez zbraní
  • Oprava a úprava zbraní

Aktuality a novinky

Kde nás možete nájsť

Základné pracovisko spoločnosti sa nachádza na Podtatranského ulici č. 10 v Liptovskom Mikuláši, asi 250 m na východ od autobusovej stanice. Budova je označená tabuľou „LIPTOVSKÁ SKÚŠOBŇA“.

V apríli 2008 vybudovala spoločnosť odlúčené pracovisko na Jantárovej ul. č. 48 v Bratislave – Jarovciach. (V priestore strelnice).