Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_sh_t_51.jpg

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_Cnr_tl_53.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_Cnr_tr_55.gif

 

Adresa
základného
pracoviska

 

 

Liptovská skúšobňa  s.r.o.

Podtatranského 10

031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón:

Mobil:

E-mail:

 

044/5621 997

0907 580 412

info@skuskyzbrani.sk

 

Adresa odlúčeného
pracoviska

Jantárová 48

851 10 Bratislava - Jarovce

 

Mobil:

E-mail:

0917 637 753

info@skuskyzbrani.sk

 


Štatutárny zástupca spoločnosti: 0905 342 238

Vedúci pracoviska v Liptovskom Mikuláši: 0915 846 449

Vedúci odlúčeného pracoviska v Bratislave: 0905 342 238

 

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_Cnr_bl_57.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_Cnr_br_59.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\MsoPnl_sh_r_52.jpg

 

 


Prevádzkové hodiny skúšobne na obidvoch pracoviskách: 8.00 - 12.00

 

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_sh_t_19114.jpg

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_Cnr_tl_19116.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_Cnr_tr_19118.gif

Objednávky vybavujeme ihneď, na počkanie - v čase primeranom podľa počtu zbraní.

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_Cnr_bl_1911A.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_Cnr_br_1911C.gif

Popis: Z:\weby\www.skuskyzbrani.sk\img\MsoPnl_sh_r_19115.jpg