Spoločnosť vznikla v novembri 2003 v Liptovskom Mikuláši. Poslaním skúšobne je, poskytovať držiteľom a výrobcom zbraní „Kusové a nové kusové overenie zbraní“.

Aby mohla túto činnosť vykonávať, získala osvedčenie o akreditácii, vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou a povolenie, používať na vydávaných dokumentoch Logo SNAS, doplnené o logo medzinárodnej organizácie ILAC, čo je vyjadrenie schopnosti skúšobne, vykonávať skúšky s vysokou kvalitou.

Povolenie na činnosť bolo schválené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, vydaním osvedčenia o autorizácii. Skúšobňa je viazaná dôsledným plnením podmienok Slovenskej technickej normy STN EN ISO 17025.

 

Sídlo:

Základné pracovisko spoločnosti sa nachádza na Podtatranského ulici č. 10 v Liptovskom Mikuláši, asi 250 m na východ od autobusovej stanice. Budova je označená tabuľou „LIPTOVSKÁ SKÚŠOBŇA“.

V apríli 2008 vybudovala spoločnosť odlúčené pracovisko na Jantárovej ul. č. 48 v Bratislave – Jarovciach. (V priestore strelnice).